CENIK KONCESIJSKE ORDINACIJE

STORITEV CENA
 Doplačila   
Zalivka na eni ploskvi 15 €
Vsaka naslednja ploskev 10 €
Jedkanje  10 €
Poliranje  4 €

Odstranitev meh. in trd. zobnih oblog - po loku 30 €
Inlay 150 €
Onlay 200 €