CENIK SAMOPLAČNIŠKE ORDINACIJE

STORITEV CENA  
Stomatološki pregled

20 €  
Površinska, lokalna anestezija

20 €  
Zalivka na eni ploskvi 40 €  
Vsaka naslednja ploskev 10 €  
Jedkanje 10 €  
Poliranje 10 €  
Inlay, onlay 400 €  
Ekstrakcija enokoreninskega zoba - stalni 30 €  
Ekstrakcija enokoreninskega zoba - mlečni 10 €  
Ekstrakcija večkoreninskega zoba - stalni 40 €  
Ekstrakcija večkoreninskega zoba - mlečni 20 €

 
Indirektno kritje

20 €

 
Direktno kritje 

40 €

 
Vitalna ekstripac. in poln. kanala pri mladina do 15 let

65 €  
Vitalna ekstripac. in poln. kanala (nad 15 let)

80 €

 
Zdrav. gangrene in poln. kanala pri mladini do 15 let

85 €  
Zdrav. gangrene in poln. kanala (nad 15 let)

90 €

 
Totalna zobna proteza 500 €  
Delna zobna proteza z ulito kov. bazo 1000 €  
Zaht. delna zob. proteza z ulito kov. bazo 1200 €  
Porcelanska prevleka  320 €  
Porcelanski člen 320 €  
Začasna proteza do 3 el. 200 €  
Vsadek ali implant z cirkonijevo brezkovinsko prevleko

1050 €  
Izkles zoba - kirurški 130 €  
Lasersko beljenje zob - po loku 100 €  
Lasersko beljenje posameznega zoba  25 €  
Lasersko zdravljenje obzobnih tkiv 20 €  
Odstranitev meh. in trd. zobnih oblog - po loku

30 €  
Peskanje zobnega loka 40 €