Skip to main content

Enodelna, ulita polna kov. prevleka